Cửa Lưới Chống Muỗi Xếp có ray Tại Gia Lâm, Hà Nội

Hạng mục thi công: Cửa Lưới Chống Muỗi xếp có ray